Kontakt os
Få mere protein med hurtig ensilering
Om DLG / Presse / Nyheder
17. maj 2016

Hurtig ensilering giver mere AAT til køerne

Jo hurtigere ensileringsprocessen forløber, jo mindre protein nedbrydes af uønskede bakterier. Hurtig ensilering giver derfor mere AAT til køerne.

Bevar det hjemmedyrkede protein

Græsset høstes typisk med 12-20 % råprotein. Jo mere græs der er i køernes ration, jo større betydning har det for økonomien, at græsset høstes med et højt proteinindhold. Det gælder ikke mindst i den økologiske mælkeproduktion, hvor prisen på indkøbt protein er særligt høj. Ensileringsekspert, Dorte Bossen, Sil-All Teknisk Support, siger:

”Når græsset er høstet, gælder det om at bevare mest muligt protein under ensileringsprocessen. Det betyder, at jo hurtigere ensileringsprocessen forløber, jo mindre protein bliver nedbrudt af uønskede bakterier. Derfor giver hurtigere ensilering mere AAT til køerne.”

Hurtigere ensilering med SIL-ALL 4×4+FVA

Ensilagens tørstofindhold har afgørende betydning for ensileringshastigheden.

”Jo nærmere 35% tørstof – jo hurtigere ensilering. Derudover kan du ved at tilsætte ekstra mælkesyrebakterier øge ensileringshastigheden. Ensileringshastigheden måles ikke i praksis, men forholdet mellem mælkesyre og eddikesyre i ensilagen bruges som et udtryk for ensileringshastigheden. Dette forhold ligger ofte mellemst 2,7 og 3,3,” forklarer Dorte Bossen og fortsætter:

”Tilsætning af forskellige mælkesyrebakterier med SIL-ALL 4×4+FVA giver en hurtigere ensilering, alt andet lige. Det ser du ved et højere indhold af mælkesyre i din ensilage. SIL-ALL 4×4+FVA virker særligt i den tidlige ensileringsfase, hvor pH sænkes fra 7 til 5. Derfor ser du ofte, at indholdet af eddikesyre også falder. Samlet set bliver forholdet mellem mælkesyre og eddikesyre øget. Det giver netop en højere ensileringshastighed.”

Højere protein-kvalitet og AAT-indhold

NH3-N er den del af råproteinpuljen, der er mest nedbrudt. Tilsætning af SIL-ALL 4×4+FVA under ensilering mindsker uønskede bakteriers nedbrydning af protein og giver derfor lavere værdier for NH3-N.

Tabel 1 viser den gennemsnitlige kvalitet af 1. slæt græs 2015. Ved et givent råproteinindhold er protein-kvaliteten og dermed AAT-indholdet pr kg tørstof betydelig højere, hvis NH3-N indholdet er under 40, end hvis det er over 100.

Tabel 1. Udvalgte kvalitetstal for konventionel 1. slæt græs 2015. Thøgersen og Kjeldsen, 2015. Grovfoder 2015. 

Foderplanlæggeren skal bære effekten ind på foderbordet

AAT bliver ikke målt ved analyse af grovfoder. Derfor kan det reelle indhold være højere eller lavere, end det der står på analyse-udskriften. Dorte Bossen forklarer:

”Det er foderplanlæggeren, som ved udarbejdelsen af foderplanen, skal vurdere grovfoderet og indholdet af opløseligt råprotein og tage stilling til om fx indholdet af AAT forventes højere end den værdi, der er angivet på analyseudskriften. Med andre ord: Det er foderplanlæggerens opgave at bære effekten af ensileringsmidler ind på foderbordet, og sikre den fulde effekt af din investering.”

 

 

Brug vacuumfolie for optimal beskyttelse af det gode grovfoder

DLG tilbyder to typer vacuumfolie, Greenline (Wepelen) og Scan Farm. Anvendelse af vacuumfolie er den eneste måde, at sikre foderenhederne maksimalt. 

Det er den tynde underfolie, der i direkte kontakt med ensilagen skaber barrierer mellem omgivelserne og fodermaterialet. Foderenhederne skal holdes inde og ilten holdes ude.

DLG har to forskellige slags vacuumfolie af høj kvalitet. 

Greenline (Wepelen)
Wepelen er den smidige gode folie, der formår at smyge sig til ensilagen, selvom ensilagen har mindre ujævnheder.
Farve:         Transparent med svag grøn tone
Tykkelse:         40 my
Bredde:  Leveres fra 6 meter til 20 meter
Længde: 50m og 400m
Levering:  På lager ved DLG

Scan Farm
Godt og gennemprøvet vacuumfolie til en meget konkurrencedygtig pris.
Farve:          Transparent
Tykkelse:  40 my
Bredde:  Leveres fra 8 meter til 18 meter
Længde:  50m og 400m
Levering:  Levering på baggrund af tegnet kontrakt for sæsonen

 
 
Find din kvægkonsulent Kontakt kundecenter