Kontakt os
Easy Boost booster din kvægbesætning
Om DLG / Presse / Nyheder
6. december 2016

Nye resultater fra Aarhus Universitet med Easy Boost

Tidligere forsøg viser, at ved at tildele øget AAT (Aminosyrer Absorberet i Tarmen) i tidlig laktation kan mælkeydelsen øges signifikant – især hos ældre malkekøer. Det var dog uklart, hvor længe ekstra AAT skal tildeles, og hvilken effekt der kan opnås under kommercielle forhold. De nye forsøg viser, at både 1. kalvskøer og ældre køer opnår en markant merydelse ved at tildele af Easy Boost.
Aarhus Universitet har afprøvet forskellige kvægfodringsstrategier med ekstra AAT-tildeling i praksis, og til det formål har de brugt DLG’s kvægfoderblanding ’Easy Boost’. Formålet med forsøget er at undersøge effekten af tre forskellige fodringsstrategier. På hver forsøgskvægbesætning tildeles der i robotten to typer kraftfoder, dels kvægbesætningens almindelige robotfoder, og dels kvægfoderblanding Easy Boost fra DLG, der har et ekstra højt indhold af AAT. Forsøgskøer og kontrolkøer gik således i samme gruppe og havde adgang til samme PMR ration.

Forsøgsstrategier med kvægfoderblandinger

• Kontrol: Tildeling af kvægbesætningens almindelige robotfoder som kontrolration.
• Fodringsstrategi 1: Tildeling af ekstra AAT de første 21 dage efter kælvning.
• Fodringsstrategi 2: Tildeling af ekstra AAT første 21 dage efter kælvning, og derefter øget energitildeling fra dag 21-56 efter kælvning i form af 1 kg ekstra kraftfoder af kvægbesætningens normale robotblanding.
• Fodringsstrategi 3: Tildeling af ekstra AAT de første 56 dage efter kælvning.

Konklusionen på forsøget er, at ved at bytte traditionelt kraftfoder med Easy Boost i de første 21 dage efter kælvning kan ydelsen øges med 5-7%. Effekten er, i modsætningen til forventningen, uafhængig af paritet. Dvs., at både 1. kalvskøer og ældre køer opnår en markant merydelse ved at tildele Easy Boost.

Set over perioden 5-70 dage efter kælvning forsvinder merydelsen opnået i perioden 5-21 dek, når der bliver fodret med almindeligt kraftfoder, mens merydelsen, specielt for de ældre køer, opretholdes ved at tildele kraftfoder med højt AAT indhold. Effekten herefter er ikke mulig at kvantificere, men selvom det antages, at den er begrænset, så er den samlede effekt over en hel laktation i størrelsesordenen 100-150 kg EKM ved at tildele AAT-rigt kraftfoder de første 2 måneder efter kælvning. 

2½ kg Easy Boost den første måned

I sammenhold med tidligere resultater, fastholder DLG, at du opnår den største merværdi af Easy Boost ved at tildele 2½ kg Easy Boost den første måned i laktationen. Forsøget bidrager især med en verificering af, at både 1. kalvskøer og ældre køer opnår en markant merydelse ved at tildele Easy Boost. 

Vi håber, at DLG kan indgå i yderligere samarbejde med forskningsmiljøet til flere kvægforsøg, hvor en større gruppe køer følges i en længere periode for at få et datamateriale, der kan påvise de positive effekter, der er observeret i praksis, bl.a. på nykælversygdomme og immunforsvar.

Læs hele opgørelsen over forsøget fra side 7 i ”Ny Kvægforskning, september 2016”: www.dkc-foulum.dk

Easy Boosts

 
Find din kvægkonsulent Kontakt kundecenter

Instagramfeed

Følg DLG, og se vores mange flotte billeder på Instagram.