Kontakt os
Verdens største vitaminforsøg til grise
Om DLG / Presse / Nyheder
12. oktober 2017

Verdens største vitaminforsøg til grise: Nødvendigt med flere vitaminer

Vitaminnormen er summen af grisenes behov – plus en sikkerhedsmargin – sådan har det altid været. Grisenes vitaminbehov er imidlertid baseret på forsøg gennemført for 30-40 år siden. Nyt rekordstort vitaminforsøg viser, at flere vitaminer i smågrisefoderet giver flere kontante fordele.
Siden gennemførelsen af disse gamle forsøg, er dansk svineproduktion nået milevidt med langt højere produktivitet – ja, produktiviteten er nærmest fordoblet. Derfor er det relevant at se nærmere på grisenes vitaminforsyning.

Verdens største vitaminforsøg

Et endnu ikke offentliggjort forsøg – faktisk verdens største vitaminforsøg til grise – viser, at grisene kvitterer yderst positivt på at få tildelt ekstra vitaminer. Vitaminerne giver grisene:
  • Øget foderoptagelse.
  • Højere daglig tilvækst.
  • Bedre foderudnyttelse.

Det giver rigtig god mening, da specielt B-vitaminer betyder rigtig meget for de enzymer, som omsætter svinefoderet. Forsøget blev gennemført under gode forhold – og derfor er resultatet endnu mere bemærkelsesværdigt.

Tidligere har et andet forsøg (gennemført af BASF) vist, at grisene under mindre optimale forhold responderer markant mere på øget vitaminnorm.

 

Nyt smågrisefoder med markant flere vitaminer

I udviklingen af DLG’s helt nye smågrisefodersortiment StartGris/VækstGris har vi lagt vægt på, at smågrisefoderet indeholder en unik vitaminpakke. Det skyldes ikke mindst den seneste viden om, at grise med høj genetisk potentiale responderer positivt på ekstra vitaminer. Skulle der samtidig være lidt trangt i klimastalden hos smågrisene, så vil resultaterne være markant højere, så afgangsvægten øges på en god og rentabel måde.

Læs mere om DLG’s nye smågrisefodersortiment StartGris/VækstGris:
DLG lancerer nyt smågrisesortiment med unik vitaminpakke.

NYHED: Primefeed nu med nyt super-vitaminkoncept

En god gris kræver en god start. Smågrisefoderet PrimeFeed er vores farestalds- og fravænningssortiment, der er udviklet ud fra den nyeste viden om vitaminer, næringsstoffer og med en høj råvarekvalitet. Med smågrisefoderet PrimeFeed får du: 

• Nyt, afprøvet super-vitaminkoncept, som giver signifikant bedre foderoptagelse, større daglig tilvækst og lavere dødelighed.
• Foderet har en attraktiv duft og smag, der sikrer et bedre foderoptag.
• Specielt udvalgte råvarer sikrer høj fordøjelighed og en bedre tilvækst.
• Indeholder ikke sojaskrå – dermed mindre belastning af fordøjelsessystemet.
• Miya Gold probiotika, som hæmmer skadelige bakterier og modvirker diarré.

Tilmeld dig DLG's sms og nyhedsbreve