Kontakt os
DLG leverer et solidt resultat
Om DLG / Presse / Nyheder
6. februar 2019

DLG leverer et solidt resultat

DLG kom ud med et driftsresultat (EBITDA) på over 1,5 mia. kr. i årsregnskabet 2018. Resultatfremgang inden for forretningsområderne Vitaminer & Mineraler og Energi & Service. DLG overskudsdeklarerer 92 mio. kr. til ejerne.

DLG kom ud med en omsætning tæt på 49 mia. kr., hvilket er på niveau med sidste år, og de leverede et driftsresultat (EBITDA) på over 1,5 mia. kr. Resultatet før skat blev på 560 mio. kr. og efter skat 401 mio. kr. Koncernchef i DLG, Kristian Hundebøll, siger:  

”På samtlige hovedmarkeder blev vi ramt af en varm og langstrakt tør periode, der gav en historisk lille høst. Det har haft en negativ påvirkning af vores driftsresultat på 17% indenfor vores Agribusiness-forretning i forhold til 2017. Det er derfor positivt, at vores resultat ikke blev så negativt påvirket, som det så ud under og lige efter høsten. Det skyldes, at DLG-koncernen står stærkt på tre strategiske ben. Således har Vitaminer & Mineraler og Energi & Service leveret de hidtil bedste resultater med en samlet indtjeningsfremgang på 19% i forhold til sidste år.” 

Det tyske marked bidrager markant
DLG’s tyske datterselskaber bidrog også i 2018 med særdeles tilfredsstillende resultater. Omsætning blev på 31 mia. kr., hvilket er 1,5 mia. kr. højere end 2017. Driftsresultatet (EBITDA) landede på 804 mio. kr., hvilket er på niveau med DLG’s hidtil bedste resultat i 2017. Kristian Hundebøll siger: 
”Vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at vores største marked Tyskland fortsætter med at levere så flotte resultater. Tyskland er et meget vigtigt strategisk marked for os, og vi har fortsat høje ambitioner om at øge indtjeningen og skabe vækst i de kommende år inden for alle vores tre hovedforretningsområder.” 

Stram omkostningsstyring
”Selv om årets resultat ikke helt lever op til de forventninger og mål, vi havde sat os, er der rigtig mange gode takter i årsregnskabet. At vi præsterede det hidtil bedste halvårsregnskab understreger dette. Sammenholdt med en målrettet tilbageholdenhed på investeringer og en stram omkostningsstyring, især i andet halvår, blev koncernen yderligere konsolideret i 2018. Set i det lys betegner vi derfor vores resultat i 2018 som meget tilfredsstillende,” siger Kristian Hundebøll.

Svært år for mange landmænd  
”Det er glædeligt, at vi i DLG er kommet fornuftigt igennem året, men for mange landmænd har det været et yderst vanskeligt år pga. svære produktionsvilkår. Som landmandsejet selskab er vores vigtigste opgave at skabe værdi for vores kunder ved også i fremtiden at optimere deres produktionsøkonomi gennem konkurrencedygtige priser, kvalitet og rådgivning. Derfor er det også opmuntrende, at vi i et udfordrende år kan overskudsdeklarere et betydeligt beløb,” siger Kristian Hundebøll.

Forventninger til 2019 
”Vi vil stadig se en mindre negativ effekt af høsten 2018 i første halvår af 2019, især på det tyske marked. Men med en kombination af løbende omkostningstilpasninger og fortsat indtjeningsfremgang inden for mange af vores forretningsområder i hele koncernen forventer vi et resultatniveau i 2019 på samme niveau med rekordåret 2017,” siger Kristian Hundebøll.  

”Vi har en bundsolid forretning med en sund virksomhedsportefølje, som fremtidens DLG skal bygges op om. Derfor fastholder vi også vores ambitiøse målsætninger i vores strategi om at løfte vores indtjening i 2021 med 50% set i forhold til 2016,” siger Kristian Hundebøll. 

 

Nøgletal for DLG-koncernen  2018 2017 
     
Omsætning, mia. kr.   48,9 49,1
Driftsresultat ekskl. afskrivninger (EBITDA), mio. kr. 1.542 1.706
Driftsresultat (EBIT), mio. kr.
886 1.004
Resultat før skat (EBT), mio. kr.   560     745 
Koncernresultat (EAT), mio. kr.    401     575 
Egenkapital, mia. kr. 5,6    5,2  
Soliditet i %  28,2  26,6
Kristian Hundebøll
Koncernchef