Kontakt os
DLG udnævner to nye koncerndirektører
Om DLG / Presse / Nyheder
4. april 2019

DLG udpeger to nye koncerndirektører

DLG-koncernen har pr. 1. april 2019 udnævnt Jesper Pagh og Bent Nissen til koncerndirektører. Begge indtræder samtidig i Koncernledelsen (Executive Management).
Udnævnelserne sker som et led i den fortsatte strategiske koncernintegration på tværs af landegrænser og selskaber, som DLG-koncernen gennemfører i disse år:

”Når vi i dag er danske markedsledere indenfor både planteavl og foder, så er det i høj grad resultater, som Bent og Jesper har store aktier i. Nu skal vi folde potentialet og koncernintegrationen yderligere ud, så vi udnytter kræfterne endnu bedre på tværs af koncernen og markeder. Det bliver både Bent og Jespers hovedopgave som koncerndirektører, og det arbejde ser vi frem til,” siger koncernchef Kristian Hundebøll.

Bent Nissen (56) får koncernansvaret for alle koncernens aktiviteter indenfor plantavl, dvs. sædekorn, planteværn, gødning og kalk med delvis base hos HaGe i Kiel. Han har arbejdet i DLG siden 1990, hvor han begyndte som trainee. Han har siden 2017 været vicekoncerndirektør for planteavlsområdet, et ansvar der nu bliver yderligere styrket. Desuden varetager han bestyrelsesposter i Sejet Planteforædling, Dankalk, Scandagra Polska, Scandagra Baltikum samt Dangødning. Bent Nissen er landbrugsuddannet og civiløkonom, ligesom han har en HD i Regnskab & Økonomistyring.

Jesper Pagh (42) har arbejdet i DLG-koncernen siden 2004. Han har de seneste seks år som vicekoncerndirektør haft ansvar for koncernens aktiviteter indenfor foder og husdyrenæring. Desuden bestrider han en række bestyrelsesposter, herunder i Food Nation, DAKOFO og den europæiske fodersektors organisation FEFAC. Jesper Pagh er uddannet agronom fra Københavns Universitet og har desuden gennemført General Management Program på Harvard Business School.  

Begge vil fortsat have reference til Niels Søren Rasmussen, COO og de øvrige referencer i koncernledelsen er uændret.