Kontakt os
DLG runder 50 mia. kr. i omsætning og leverer et robust regnskab
Om DLG / Presse / Nyheder
5. februar 2020

DLG runder 50 mia. kr. i omsætning og leverer et robust regnskab

DLG kom ud af 2019 med en omsætning på 50 mia. kr. og et EBITDA (driftsresultat ekskl. afskrivninger m.v.) på lidt over 1,9 mia. kr., hvilket er et af de bedste i koncernens historie. Det tyske datterselskab Team AG leverer atter et stærkt resultat.

Koncernen havde i 2019 en omsætning på 50 mia. kr., hvilket er 1,2 mia. kr. mere end i 2018, og EBITDA steg med 11% til 1,919 mia. kr. Med en egenkapital på over 6 mia. kr. og en markant nedbringelse af den nettorentebærende gæld (NIBD) står DLG-koncernen med historisk stærke finansielle nøgletal.  

”Vi kommer ud af året med en omsætningsfremgang på 600 mio. kr. i Danmark og 800 mio. kr. i Tyskland. Samtidig har vi leveret et tilfredsstillende EBITDA, selvom 2019 på nogle områder også har været et udfordrende år. Til trods for den effekt afslutningen på den tyske konkurrencesag har på koncernens regnskab, er vi i stand til at overskudsdeklarere 108 mio. kr. til vores ejere, der således får forrentet andelskapitalen med 9%. Det vidner om DLG’s robusthed med solide underliggende selskaber og en klar strategi,” siger Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG og fortsætter: 

”Det kvitterede den finansielle sektor også for, da vi i juni udstedte korte tyske Schuldschein-obligationer til en værdi af 1,9 mia. kr., hvilket var den til dato største udstedelse i Norden.”   

Energy & Retail 
Tyske Team AG markerer sig igen i år med rekordresultater i både energi- og byggemarkedsdivisionen.  Omsætningen steg fra 14,2 til 15,1 mia. kr. og EBITDA blev på 705 mio. kr. hvilket er 165 mio. kr. højere end sidste år.  

”Vi er meget tilfredse med, at Team år efter år overgår sig selv og leverer flotte resultater som understreger, hvor dygtigt vi formår at udnytte mulighederne i markedet. I 2019 har vi styrket energiforretningen med nye opkøb, og i byggemarkedsdivisionen har koncernen bl.a. hentet en øget indtjening i den befolkningsrigeste delstat i Tyskland, Nordrhein-Westfalen. Team er en central og strategisk vigtig del af koncernen,” siger Kristian Hundebøll.  

Generelt har forretningsområdet Energy & Retail haft et flot år, hvor også den danske energiforretning, som er bygget op omkring et samarbejde mellem DLG Energi og DCC Energi, har leveret et tilfredsstillende resultat. Land & Fritid-kæden leverer sit bedste resultat nogensinde.  

Agribusiness   
Efter tørken i 2018 var høsten i 2019 tilbage på et normalt niveau i de fleste områder, dog blev det østlige Tyskland og Baltikum igen ramt af tørke, hvilket påvirkede kornindtjeningen på disse markeder. BREXIT og handelsforholdet mellem Kina og USA førte til tilbageholdenhed på agri commodity markederne.  

2019 blev et godt år for koncernens foder- og råvaresalg med en pæn salgsfremgang på de tre hovedmarkeder Danmark, Tyskland og Sverige. Den samlede afsætning på 7,8 mio. tons svarer til en vækst på 7% og er dermed den højeste afsætning nogensinde. Desuden kunne DLG som det første selskab i Europa klimadeklarere færdigfoder, og dermed gøre det lettere for landmændene at dokumentere deres klimaindsats. 

”Vi er godt tilfredse med den positive udvikling i fodersalget, som vi ser i år. Vi har i mange år arbejdet på at udvikle markedets bedste foderløsninger gennem et stærkt fagligt samarbejde på tværs af koncernen og en tæt dialog med kunderne, hvor vi omsætter viden til innovative foderløsninger,” siger Kristian Hundebøll.  

Koncernens forarbejdning af raps og salg af raffineret olie til konsum har ligeledes præsteret en meget tilfredsstillende indtjeningsfremgang. 

2019 blev et godt år for DLG’s danske aktiviteter. Omsætningen steg med 600 mio. kr. til 14,7 mia. kr. EBITDA blev på 371 mio. kr. mod 309 mio. kr. i 2018 svarende til en fremgang på 20%. Foruden et stort fodersalg har planteavlsområdet med sædekorn, gødning og planteværn haft et godt år.  
Planteforædlingsforretningen Sejet fortsætter med at levere gode resultater og kunne i år atter levere de stærkeste sorter i landsforsøgene. Sejet Planteforædling er også med helt fremme, når det gælder mulighederne for at anvende nye teknikker til at udvikle fremtidens sorter, som vil få stor betydning for at nå målsætningen om en reduktion af klimabelastningen fra det dyrkede landbrugsareal. 

Forbrugernes stigende appetit på fjerkræ afspejler sig i resultaterne fra DanHatch, som nåede et nyt afsætningsmæssigt højdepunkt på 453 mio. daggamle kyllinger mod 419 mio. året før. DanHatch er dermed den største rugerikoncern i Europa. Det afspejler sig også i et historisk godt EBITDA på 144 mio. kr. mod 94 mio. kr. i 2018. Dette skyldes særligt pæne vækstrater i hhv. Frankrig og Polen. DanPiglet har nydt godt af gode priser på smågrise.  

Danæg leverede et EBITDA på 64 mio. kr., hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til rekordåret 2018, hvor samme lå på 72 mio. kr.  Selskaberne i Danæg-koncernen har generelt realiseret tilfredsstillende resultater, men blev dog ramt af produktionsmæssige udfordringer på forædlingsfabrikken i Sverige, hvilket var med til at trække et ellers godt regnskab ned. Årsagerne til udfordringerne er nu løst, og der forventes derfor en positiv udvikling i 2020 med fortsat fokus på høj kvalitet og produktudvikling, hvor Danæg-koncernen er helt i front.    

Sverige var det land, der blev hårdest ramt af tørken i Nordeuropa i 2018, hvilket også prægede Svenska Foders resultat. Derfor er det positivt, at det svenske datterselskab atter er tilbage på sporet med et solidt EBITDA på 68 mio. kr. mod 36 mio. kr. i 2018. En flot fremgang i salget af kvægfoder har især trukket op i det gode regnskab. Ligeledes har kornforretningen haft en markant indtjeningsfremgang sammenholdt med at salget af planteværn og såsæd har været godt. I 2020 forventes en fortsat positiv udvikling af forretningen, som skal styrke markedspositionen som den stærke nr. to. 

Koncernens tyske grovvareselskab HaGe kom ud af 2019 med en omsætning på 15,6 mia. kr., hvilket er på niveau med sidste år. EBITDA blev på 294 mio. kr., hvilket er 31 mio. kr. højere end sidste år. På plussiden er den bedste indtjening i mange år på salg af færdigfoder, ligesom den landsdækkende planteavlsforretning i Tyskland havde et godt år. Tørken i det østlige Tyskland kombineret med et tilbageholdende marked gjorde, at 2019 atter var et udfordrende år for vores tyske kornforretning. 

I december 2019 indgik BSL, et datterselskab til HaGe, en aftale med de tyske konkurrencemyndigheder i en sag vedrørende koordinering af priser på grossistmarkedet for planteværn. Det er en 10 år gammel sag, der har sin oprindelse før HaGe købte BSL i 2008, og mange af de store spillere i den tyske grovvarebranche var involveret. HaGe har sikret, at BSL fra begyndelsen har samarbejdet med myndighederne og bistået dem i udredningen af sagen. Som en del af aftalen har BSL betalt en bøde på 29,25 mio. EUR (218 mio. kr.)  

”Vi kan ikke komme uden om, at effekten af sagen påvirker vores regnskab betydeligt i år. Vi har en fremgang i vores EBITDA på 16%, men bøden rammer vores bundlinje. Det er vi ærgerlige over, men nu vil vi fokusere vores energi på at skabe vækst og udbygge HaGe’s stærke position på det tyske grovvaremarked,” siger Henrik Madsen, CEO i HaGe.  

For at finansiere bøden iværksatte HaGe en kapitalforhøjelse, som DLG deltog i sammen med de øvrige aktionærer. DLG's andel af kapitalforhøjelsen udgjorde i 2019 16 mio. EUR (119 mio. kr.).  

Premix & Nutrition 
Et volatilt råvaremarked prægede vitamin- og mineralbranchen bredt i 2019, hvilket førte til faldende priser og øget international konkurrence. Vilofoss-gruppen kom ud af 2019 med et EBITDA på 154 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. lavere end i 2018, som var et historisk godt år.   

Trods et indtjeningsmæssigt udfordrende år, står Vilofoss stærkt rustet til fremtiden. Med strategiske investeringer i Spanien, som er det største europæiske marked for svineproduktion, sammenholdt med nye partnerskaber i Frankrig og i Belgien, har Vilofoss i 2019 styrket sin markedsposition i Europa og samtidig fået adgang til nye vigtige vækstmarkeder i Syd- og Nordamerika.  

”Vilofoss producerer i øjeblikket 375.000 tons vitaminer og mineraler årligt, og det er et internationalt anerkendt brand, der er med til at sætte dagsordenen for den europæiske husdyrproduktion. Premix & Nutrition er et forretningsområde med store muligheder, og Vilofoss spiller en vigtig rolle i DLG’s strategi om at udvikle samarbejdet med kunderne med henblik på at understøtte produktionsøkonomien for husdyrproducenterne. Derfor har vi også besluttet at opføre det, der skal blive Europas mest moderne vitaminfabrik med placering i Brædstrup. Fabrikken, der står klar i 2022, får en kapacitet på 50.000 tons årligt,” siger Kristian Hundebøll.  

Forventninger til 2020 
DLG’s store fokus på det danske hjemmemarked blev understreget i januar, hvor DLG annoncerede en ny strategisk retning for den danske forretning og samtidig en større organisationsændring i Danmark, som skal sikre et større kundefokus og derigennem skabe et fundament for fremtidig vækst og indtjening. 

”Vi har over de seneste år styrket koncernen markant gennem en fokuseret strategi, målrettede opkøb og investeringer samt udnyttelse af koncernsynergier, og vi har en portefølje af sunde virksomheder. I de kommende år vil vi også have fokus på, hvordan vi gør bæredygtige løsninger til en forretningsmulighed og bidrager til at indfri de ambitiøse klimamålsætninger, landbruget har sat, fortsætter digitaliseringen og styrker vores forretning i Danmark gennem strategiske investeringer. Vi er altså godt rustet til at hæve vores indtjening frem mod 2021,” siger Kristian Hundebøll.