Kontakt os
DLG-koncernen satser stort på ærteproteiner i Tyskland
Om DLG / Presse / Nyheder
27. april 2021

DLG-koncernen satser stort på ærteproteiner i Tyskland

DLG´s tyske landbrugsselskab, HaGe, vil investere i et nyt fabriksanlæg i Tyskland, som skal producere højtforædlede ærteproteiner til fødevareindustrien. Projektet er et led i DLG-koncernens bæredygtighedsplan ZERO og er samtidig et af de største grønne tiltag, som koncernen præsenterer på det strategisk vigtige tyske marked.

DLG-koncernen fortsætter med at investere væsentligt i den grønne dagsorden. I dag kan datterselskabet HaGe løfte sløret for, at man har indgået et samarbejde med andre aktører om at bygge en fabrik i det nordlige Tyskland, der med videreudviklet teknologi og processer skal producere højtforædlede ærteproteiner til fødevareindustrien.

Med sin deltagelse vil HaGe sikre en lokal produktion af bæredygtige råvarer og være aftager af biprodukter til brug i foderindustrien.

Koncernchef i DLG, Kristian Hundebøll siger:

”I DLG har vi gennem en årrække arbejdet med bæredygtighed, og vi har tidligere på året sat et ambitiøst mål om, at koncernen vil være klimaneutral i 2050. Med etableringen af en ærteproteinfabrik i Tyskland, sender vi et klart signal om, hvor vi er på vej hen. Derfor er jeg også glad for, at vi som koncern tager markante grønne skridt - også i Tyskland, som er et nøglemarked for os,” siger Kristian Hundebøll.

Grønne proteiner er i vækst

Med bæredygtighedsplanen ZERO stræber koncernen efter at gøre sine egne aktiviteter mere klimaeffektive, mens der samtidigt udvikles værktøjer og produkter med en bæredygtig profil til ejere og kunder.

Som eksempel vil DLG sammen med andre andelsselskaber fra midten af maj begynde at producere grønne proteiner af økologisk græs og lucerne i Vestjylland, som fremover kan blive en vigtig bestanddel i husdyrernæringen – og med investeringen i ærteproteinprojektet i Tyskland tager DLG-koncernen et nyt skridt i den grønne retning, hvor man ser et stort potentiale for ærteproteiner i fremtidens fødevarer.

Dyrkningen af både græs og ærter bidrager til en kvælstofreducerende effekt, og samtidig binder græsset CO2 til jorden, så det ikke trænger ud i atmosfæren. Derfor har produktionen af græs og ærter i forvejen en stærk klima- og miljøprofil, som DLG kan bruge til at producere en klimaeffektiv bestanddel i husdyrernæringen, og hvor man på sigt også ser et potentiale, særligt inden for bælgplanter, til brug i fødevarer.

”Vi ser en stigende efterspørgsel på plantebaserede fødevarer, og det forventer vi vil fortsætte i de kommende år. Derfor er jeg glad for, at vi går forrest på det tyske marked ved helt konkret at bygge en fabrik, der koncentrerer sig om den bæredygtige dagsorden inden for human kost,” siger Kristian Hundebøll og afslutter:

”I Vestjylland er vi ved at bygge Nordeuropas første og største fabrik af sin art til at udvinde grønne proteiner af græs og lucerne, og nu investerer vi i opførelsen af en stor fabrik i Tyskland, der har fokus på produktion af ærteprotein. Det er et udtryk for, at vi har modet til at investere i ny teknologi, som vi mener er en central del af løsningen for at indfri målet om et klimaneutralt erhverv i 2050.”

Efter planen skal ærteproteinfabrikken i Nordtyskland stå færdig i 2023. Når produktionen kører, vil den fulde kapacitet være op til 50.000 tons om året.