Kontakt os
Bent Graversen har sat sit dream team
Om DLG / Presse / Nyheder
10. maj 2021

Dynamiske Data - Bent Graversen har sat sit dream team

Et strategisk samarbejde om dynamiske data har skabt et solidt fundament for gode resultater på Bent Graversens bedrift, som producerer 12.500 slagtesvin om året. Faste procedurer og opsamling af data danner grundlaget for motiverede medarbejdere og et endnu større engagement fra landbrugsselskaberne.

En gang i kvartalet sætter Jan Kristensen fra DLG, Kristian Jensen fra Danish Crown og dyrlæge Gerben Hoornenborg fra Porcus sig ved Bent Graversens ovale spisebord på Svendsgård ved Lemvig. Udover de tre eksterne rådgivere, så er både Bent og hans medhjælper også med på mødet. Efter en grundig gennemgang af staldene vender og drejer de tallene, som Bent og hans medhjælper har registreret på det sidste hold slagtesvin, samt begyndelsen på det nye hold, der er sat ind 28 dage før mødet. Hvad går godt? Hvor kan der optimeres? Hvad skal forbedres? Det er nogle af de spørgsmål, som debatteres over et rundstykke og en kop kaffe.

Et samarbejde på tværs af værdikæden

Tilbage i november offentliggjorde DLG og Danish Crown, at de ville tilbyde andelshaverne at få indblik i dynamiske data på deres grises daglige tilvækst og fodereffektivitet. Netop det system har Bent Graversen implementeret på sin bedrift, som med øvrige værktøjer giver et unikt fundament for samarbejde på tværs af værdikæden

”Hvis noget skal optimeres, eller jeg gerne vil høre nye tanker om fodringen skeler jeg til Jan, hvis jeg ikke er tilfreds med kødprocenten, kigger jeg på Kristian, er der tegn på sygdom, retter jeg blikket mod Gerben, men jeg kan også være sikker på, at hvis der er noget, som vi kan gøre bedre i dagligdagen, så kigger de alle på mig. Vi er et hold som sparer med hinanden, og hvor alle har et ansvarsområde. Der er ikke noget, som ryger ned mellem to stole,” siger Bent Graversen.

Bent Graversens ´dream team´ kommer hele vejen rundt om datasættet fra bedriften, som alle parter leverer ind til. Konklusioner drages på baggrund af grundige reflektioner, og det er noget som både DLG og Danish Crown ser stor værdi i.

”Når vi sætter os ned og kigger på data, kan vi hurtigt analysere os frem til, om foderblandingen skal justeres. Det kan være at foderoptaget kan forbedres, eller at vi skal kigge lidt på foderudnyttelsen. Det giver mig noget ejerskab, at jeg kan komme med noget fagligt indspark, som vi kan vende ved bordet, og som i sidste ende kan komme bedriften til gode,” siger Jan Dyrberg Kristensen, der er salgschef i DLG.

Kristian Jensen, som er faglig rådgiver i Danish Crown Ejerservice, tilføjer:

”Tidligere har vi i Danish Crown haft gode data fra bedriften og på slagterierne, men nu hvor vi også får data på foderet, ser vi tallene i et andet perspektiv, som giver nogle integratorfordele i den danske andelsmodel. Når vi løfter i flok, så skaber vi en effektivitetsudvikling i landbruget, som i dette tilfælde gavner Bent,” siger Kristian Jensen.

Bedre data styrker bundlinjen og bæredygtigheden

Helt konkret kan andelshavere som Bent Graversen se, hvordan grisene vokser, og hvordan fodereffektiviteten udvikler sig ved hjælp af ugentlige vejninger. Det er vigtigt, da fodereffektiviteten er den faktor, der har størst indvirkning på både klimaeffektivitet og økonomi hos griseproducenten.

”Hvert kilo foder vi sparer er en direkte gevinst – Både for klimaet og for bundlinjen. Det er meget motiverende for mine medarbejdere og mig, at vi kan reducere foderforbruget, men samtidig opretholde en tilfredsstillende tilvækst og kødprocent,” siger Bent Graversen og fortsætter:

”Jeg har altid sagt, at man kan passe slagtesvin på 10 minutter, men så bliver resultatet nok også derefter. Jeg er helt overbevist om, at når vi sætter arbejdsgangene i system, samtidig med at jeg får en professionel sparring på baggrund af data med Jan, Kristian og Gerben, så skaber jeg optimale vilkår for min bedrift.”

Et andet aspekt i dynamiske data er grisenes sundhed. Dyrlæge Gerben Hoornenborg besøger jævnligt Svendsgård, og også han er meget tilfreds med, at der er et bredere samarbejde omkring den enkelte bedrift.

”Med den øgede brug af data får vi en tættere opfølgning på, hvordan sundheden er i staldene. Helt konkret betyder det, at vi kan opdage sygdomme langt hurtigere end tidligere, og det er rigtig godt for dyrene, at vi kan tage løse udfordringerne i opløbet” siger Gerben Hoornenborg.

Spændende udviklingsområder

For Bent Graversen i Lemvig er data kommet for at blive, men han mener samtidig, at man i fremtiden bør kigge på at få automatiseret mange flere processer på baggrund af data.

”Jeg mener, at DLG bør udvikle et system, hvor sensorer registrerer, hvornår mine siloer er klar til at blive fyldt op, frem for at jeg selv aktivt skal bestille varen. Samtidig kan Danish Crown med dynamiske data og overvågning af tilvækst, bedre planlægge slagtekapaciteten uge for uge, og dermed sikre at jeg kan producere maksimalt antal kilo, uden at skulle udsætte indsættelsen af nye hold grise” siger Bent Graversen, og slutter:

”Uanset om man er landmand, dyrlæge, grovvare- eller slagteriselskab, så arbejder vi alle sammen for at styrke landbruget. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at vi i fremtiden arbejder endnu mere sammen om at finde de gode løsninger til gavn for hele erhvervet.”