Kontakt os
Vi holder hvad vi lover
Om DLG / Presse / Nyheder
15. marts 2017

DLG’s svinefoder er helt i top


SEGES’ rapport: Kontrol af færdigfoder viser, at DLG’s færdigblandede svinefoder er helt i top målt på kvalitet.
SEGES har analyseret indholdet af færdigfoder til svin på uanmeldte besøg i forhold til den deklarerede mængde i 8 prøver af smågrisefoder og 7 af slagtesvinefoder fra DLG’s fabrikker. Samtlige 225 analyser holder sig inden for tolerancerne, som foderlovgivningen fastsætter. 

Lige så vigtigt viser undersøgelsen, at DLG ligger super flot på analyserne set ift. det deklarerede indhold. DLG er ligeledes det firma med mindst variation på analyserne – dvs. vi leverer en ensartet foderblanding fra gang til gang. Læs hele undersøgelsen: SEGES: Kontrol af færdigfoder (2016)

SEGES: DLG holder, hvad de lover

Vi holder, hvad vi lover. Ganske enkelt. Når vi siger til kunderne, at vores foder indeholder bestemte mængder energi, protein, fedt og næringsstoffer, så kan de stole på det. 

”Vi har arbejdet rigtig længe og målrettet med kvaliteten af vores foder, og det er meget positivt, at vi får et så fint resultat, og at vores omfattende analyseprogram giver topresultater i kvaliteten af foderet. Vi ligger forrest i feltet sammenlignet med vores konkurrenter. Resultaterne illustrerer det store arbejde, alle medarbejdere dagligt gør i DLG for at sikre den optimale sammensætning af vores foderløsninger,” siger Finn Vestergaard Povlsen, kvalitetschef i DLG. 

Stolte af resultaterne

Ud over de gængse næringsstoffer som protein, fedt og energi, så dækkede SEGES’ analyser også over tilsætningsstoffer så som mikromineraler og enzymer.

”En optimal fodring er ikke blot et spørgsmål om at give mest mulig energi eller protein, men om at opnå et afstemt forhold mellem de enkelte næringsstoffer. Det giver den optimale foderudnyttelse, da mulighederne for tilvækst hos dyrene bestemmes af det næringsstof, der først virker begrænsende. Derfor er det vigtigt, at også de mindre komponenter som mineraler og fytase er i de rette mængder – og ikke blot protein og energi,” siger Finn Vestergaard Povlsen og konkluderer:

”Alt i alt er vi i DLG rigtig godt tilfredse med resultaterne i afprøvningen. Vi ser disse som et bevis på, at den konsekvente opfølgning vi har i vores egenkontrolprogram, giver et solidt fundament under DLG’s foderløsninger, som også dokumenteres i SEGES’ kontrolrunde. Det kan vi godt tillade os at være rigtig stolte af.”

 


SEGES: Mest gris for pengene

SEGES konkluderer i en undersøgelse, at DLG’s slagtegrisefoder giver mest gris for pengene. Hos de grise, der får DLG-foder, måles det laveste foderforbrug, den laveste dødelighed og den højeste kødprocent. Dermed får du det højeste dækningsbidrag. Læs SEGES: Mest gris for pengene hos DLG.

 

Finn Vestergaard Povlsen
Finn V. Povlsen
Kvalitetschef
SEGES: Mest gris for pengene hos DLG
Kontakt kundecenter