Kontakt os
Tang i kvægfoder skal reducere drivhusgasser fra bøvsende malkekøer
Om DLG / Presse / Nyheder
7. november 2019

Forskningsprojekt: Tang skal få køer til at bøvse mindre metan

Et nyt dansk projekt Climate Feed med bl.a. DLG og Vilofoss skal udvikle fodertilskud med tang, som kan reducere køers udledning af drivhusgasser med op til 30%.

Brune, grønne og røde alger kan måske blive fremtidens foretrukne middagskost for danske køer. Et nyt dansk, fireårigt forskningsprojekt, hvor bl.a. DLG, Vilofoss og SEGES deltager, kaldet ”Climate Feed”, skal nemlig undersøge, om danske landmænd kan bruge et særligt fodertilskud lavet af tang, der kan stoppe udviklingen af metan i køernes vom. 

Omstillingsparate landmænd
Det er Teknologisk Institut, der står bag forskningsprojektet, som er støttet af Innovationsfonden. Med i projektet er også forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet, DLG og Vilofoss er altså også vigtige partnere i projektet, lige som mejeriselskabet Naturmælk også er med. 

DLG ser rigtig gode potentialer i projektet. ”Vi sigter mod, at det her kan mindske metanudviklingen med 30%, men hvem ved, hvor det kan ende. Jeg oplever, at vi har nogle danske landmænd, der er utrolig villige og omstillingsparate, og derfor er det så vigtigt, at vi får forsket i det her,” siger Birgitte Marie Løvendahl Raun, faglig chef for kvægfoder i DLG og ph.d. i husdyrernæring.

Målet om at sænke metanudledningen fra deres køer med op mod 30% spiller godt ind i Landbrug & Fødevarers vision om at skabe en klimaneutral fødevareproduktion senest i 2050.

”Det her er en af måderne til at skabe en endnu mere klimaeffektiv ko. Hvis projektet lykkes, vil det være fantastisk og nyskabende, og jeg er sikker på, at landmænd både her i landet, men også i udlandet vil stå på spring for netop sådan en løsning, hvis den samtidig også er økonomisk bæredygtig,” siger Anne Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Allerede i dag reducerer danske landmænd køernes metanudslip gennem foderet, men ingen af de løsninger, der bruges i dag, kan skære så stor en procentdel af metanen væk. Derfor vil sådan et fodertilskud af tang være et kæmpe skridt fremad. Rent teknisk er det indholdet af stærke antioxidanter og tanniner i tangen, der kan stoppe udviklingen af metan. 

Fakta om forskningsprojektet Climate Feed
Projektet skal udvikle metoder til at dyrke, høste og efterfølgende behandle tang til et færdigt forarbejdet produkt som tørret pulver eller piller, som landmanden kan tilsætte foderet. 
Produktet skal have et dokumenteret og stabilt indhold af de aktive stoffer, som reducerer udledningen af drivhusgasser fra kvæget, uden det går ud over mælkeydelse og mælkens smag og kvalitet. 
Tangen skal bearbejdes i Danmark af bl.a. Vilofoss og DLG. 
Firmaet Dansk Tang vil sammen med Aarhus Universitet deltage i udvælgelsen af de bedste tangarter og dyrkningsmetoder. 

Fakta om kvægbrugets klimapåvirkning
Landbrugets udledning af CO2 og drivhusgasser udgør 20% af Danmarks samlede CO2-udledning. 
En stor andel af denne udledning kommer fra drøvtyggende køer, som hver især bøvser 5-700 liter metan op i døgnet.
Ifølge internationale undersøgelser (Lesschen et al. 2011) er den danske mælkeproduktion den mest klimaeffektive i Europa.

Om parterne i Climate Feed 
Teknologisk Institut: Skal stå for projektledelsen og for test af tangproduktet i malkekøer i virkelige besætninger.
Aarhus Universitet: Skal stå for at udvælge tangarterne og udvikle dyrkningsmetoder i de nordiske farvande. Desuden skal Aarhus Universitet lave forsøg med foderproduktet i laboratorie- og pilotskala og stå for at vurdere miljøeffekter og økonomi.
DLG: Skal producere det færdigudviklede vitamin-mineral-tang-produkt, og rulle det færdige produkt ud via fabrikkerne fordelt i europæiske lande og resten af verden.
Vilofoss: Skal udvikle og producere tang-ingredienserne med metan-reducerende virkning, Vilofoss er et datterselskab i DLG-koncernen, som skal viderebearbejde tangingredienserne til færdigt produkt. 
Ocean Rainforest ved Færøerne: Skal producere tangen. Ocean Rainforest producerer i dag store mængder til menneskeføde.
Dansk Tang Odsherred: Leverer i dag tang til restauranter og har et stort kendskab til de forskellige arter og muligheder for at dyrke dem. 
DryingMate: Skal stå for tørring af tangen.
Naturmælk: Skal sælge den nye tang-mælk til supermarkeder og forbrugerne.
SEGES: (en del af Landbrug & Fødevarer): Skal stå for videndeling af projektet.
University of Waikato i New Zealand: Skal medvirke til at screene og dokumentere de udvalgte tangarter.