Kontakt os
Få opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen
Marken / Faglig viden / Fokus på Marken
22. maj 2024

Fokus på Marken

DLG's nyhedsbrev 'Fokus på Marken' giver dig opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen.

Læs Fokus på Marken nr. 16 d. 5. juni 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Skal foderhveden proteingødskes?
 • Svampebekæmpelse i kartofler
 • Skadedyr i kartofler
 • Mikronæringsstoffer i kartofler
 • Afhjælpning af stress i kartofler og andre afgrøder
 • Bekæmpelse af ferskenbladlus og bedelus i roer
 • Undgå bor- og manganmangel i roer


Læs Fokus på Marken nr. 15 d. 22. maj 2024

 • Proteingødskning i hvede
 • Ukrudtsbekæmpelse i majs
 • Husk mikronæringsstoffer til majsen


Læs Fokus på Marken nr. 14 d. 17. maj 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sen vækstregulering i vintersæden
 • Svampebekæmpelse i vårsæd
 • Vækstregulering i vårsæd – hold mest fokus på strånedknækning
 • Bekæmp rodukrudt i vårsæd i maj
 • Hold øje med skadedyr i kornet

 

Læs Fokus på Marken nr. 13 d. 8. maj 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Opfølgning på tokimbladet ukrudt og rodukrudt i vintersæden
 • Nødhjælpspakke til nødstedte vårbygmarker
 • Bladrandbiller i ærter, hestebønner og kløverudlæg

 

Læs Fokus på Marken nr. 12 d. 1. maj 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg og vårhvede
 • Ukrudtsbekæmpelse i havre
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg
 • Manganmangel i vårsæd skal forebygges
 • DLG’s vintersædssortiment 2024/2025
 • Vinterhvede
 • Vinterbyg
 • Vinterrug
 • Triticale
 • Vinterraps
 • DLG’s Økologiske vintersædssortiment 2024/2025
 

Læs Fokus på Marken nr. 11 d. 24. april 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring
 • Skadedyr i vinterraps under blomstring
 • Aktuelt i frøgræs
  • Bekæmpelse af grove græsser
  • Vækstregulering
  • Svampebekæmpelse i frøgræs
  • Skadedyrsbekæmpelse i frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker med eller uden kløver

 

Læs Fokus på Marken nr. 10 d. 11. april 2024

 • Majs – såning og ukrudtsbekæmpelse før fremspiring
 • Hvordan undgås fugleskader i majs
 • Skadedyr i roer efter fremspiring – undgå plansprøjtning
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer efter fremspiring

 

Læs Fokus på Marken nr. 9 d. 4. april 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampebekæmpelse i vintersæd
 • Flyvehavrebekæmpelse i vintersæd
 • Vækstregulering i frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i kartofler
 

Læs Fokus på Marken nr. 8 d. 25. marts 2024

 • Ukrudtsbekæmpelse i ærter
 • Ukrudt i nåletræer, læhegn og på udyrkede marker
 • Planteværnsmidlernes regnfasthed

 

Læs Fokus på Marken nr. 7 d. 19. marts 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Kvælstofprognosen 2024
 • Husk mikronæringsstofferne – de er vigtige i alle afgrøder
 • Netop nu i vinterrapsen
 • Lys bladplet
 • Ukrudtsbekæmpelse med enten Korvetto eller Galera.
 • Bormangel
 • Glimmerbøsser og bladribbesnudebiller
 • Vækstregulering af vintersæd
 • Bejdsning af kartofler ved lægning
 • Blue N kan øge dit udbytte

 

Læs Fokus på Marken nr. 6. d. 13. marts 2024

 • Husk at genregistrere din autorisation til kb af pesticider
 • Aktuelt nyt i marken
 • Er rapsen velforsynet med næringsstoffer?
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner
 • DLG’s elektroniske planteværnshåndbog

 

Læs Fokus på Marken nr. 5 d. 8. marts 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • DFF kan anvendes lige efter såning i vårbyg og vårhvede
 • Forårsstrategi mod ukrudt i vintersæden
 • Husk at forebygge resistens mod ukrudtsmidlerne
 • Følg udviklingen i kornpriserne og sæt prisalarm på i DLG´s app
 • Gødskning af hestebønner og ærter

 

Læs Fokus på Marken nr. 4 d. 28. februar 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Etablering af vårafgrøder
 • Husk bor til vinterrapsen
 • Skal vinterrapsen vækstreguleres i år?
 • Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
 • Hold øje med lys bladplet i vinterrapsen
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer før fremspiring

 

Læs Fokus på Marken nr. 3 d. 23. februar 2024

 • Gødningsstrategi i 2024
 • Spred din gødning korrekt
 • Gødskning af frøgræs
 • Oversigt over handelsgødning til Økologisk jordbrug

 

Læs Fokus på Marken nr. 2 d. 20. februar 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Er din marksprøjte klar til den nye vækstsæson?
 • Husk, at få din autorisation til køb af pesticider genregistreret hvert 4. år
 • Krav til sprøjtejournal
 • Ryd op i dit kemirum, før sæsonen starter
 • Regler for transport af planteværnsmidler

 

Læs Fokus på Marken nr. 1 d. 7. februar 2024

 • Aktuelt nyt i marken
 • Kerb 400 SC i frøgræs
 • Nitrifikationshæmmere til gylle og nedvisning af kløvergræs
 • Efterafgrøder og brak
 • Jordbrugskalk – starten på et godt udbytte


 • Aktuelt nyt i marken
 • Aktuelt nyt om majs
 • Bland Vizura i glyphosaten når kløvergræsset skal nedvisnes forud for majs
 • Kerb 400 SC i frøgræs
 • Ryd op på kemilageret
 • Glædelig jul & godt nytår

 

Læs Fokus på Marken nr. 37 d. 14. november 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Gode råd til optimering af gødningsudnyttelsen
 • Gødning til sæson 2024
 • Det er fortsat en god ide at gødske med fosfor og kalium
 • Mekanisk blandet gødning eller en samgranuleret gødning?
 • Max spredebredde på handelsgødning
 • Reglone i engrapgræs og hvidkløver til frø
 • Kom til DLG´s planteavlsdage og TANK NY VIDEN til 2024

 

Læs Fokus på Marken nr. 36, d. 31. oktober 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Det er nu, der må bruges Kerb 400 SC i vinterrapsen
 • Planlæg forårsgødskningen i vinterraps med planteklip i november
 • Valg af vårbygsort til 2024
 • Valg af øvrige vårsædsarter til 2024
 • Økologisk vårsæd til 2024
 • Kom til DLG´s planteavlsdage og TANK NY VIDEN til 2024
 

Læs Fokus på Marken nr. 35, d. 17. oktober 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Efterårssået vårbyg til malt?
 • God manganforsyning fremmer overvintringen af vintersæd
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd – skal der foretages en opfølgning?
 • Husk at sikre kvaliteten på afgrødelagrene
 • Kom til DLG´s planteavlsdage og TANK NY VIDEN til 2024

 

Læs Fokus på Marken nr. 34, 21. september 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk også at bekæmpe rapsjordloppernes larver
 • Mikronæring til vinterraps i efteråret
 • Husk, at sen såning af vintersæd kræver højere udsædsmængder
 • DLG´s majssortiment til sæson 2024

 

Læs Fokus på Marken nr. 33, 14. september 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk at være obs på afdrift, når der ukrudtssprøjtes i efteråret
 • Vækstregulering af vinterraps i efteråret
 • Blue N øger udbyttet i vinterraps
 • Rapsrødsot
 • Skadedyrsbekæmpelse i vintersæd i efteråret

 

Læs fokus på Marken nr. 32, 5. september 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sortsresultater i vinterraps 2023
 • Vinterraps kræver medvind ved sen såning
 • Gødskning af frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs i efteråret
 • Svampebekæmpelse i frøgræs i efteråret

 

Læs Fokus på Marken nr. 31, 31. august 2023

 • Sortsresultater i vinterhvede 2023
 • Sortsresultater i rug 2023
 • Sortsresultater i triticale 2023
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
 • Brug Boxer og andre prosulfocarb-produkter med omtanke

 

Læs Fokus på Marken nr. 30, 27. august 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse med glyphosat i stubben efter høst
 • Husk reglerne til sprøjtejournalen

 

Læs Fokus på Marken nr. 29, 10. august 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sortsresultater i vinterbyg 2023
 • Anbefalede såtider og plantetal i vintersæd
 • Såtabeller og udsædsmængder i vintersæd
 • Beregning af udsædsmængden i hybridvinterbyg og hybridrug
 • Gødskning af vintersæd ved såning
 • Husk reglerne for kvælstofgødskning af vintersæd i efteråret
 • Sådan undgår du fremmed art i vintersæden

 

Læs Fokus på Marken nr. 28, 4. august 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsstrategier i vinterraps 
 • Tokimbladet ukrudt
 • Spildkorn og græsukrudt
 • Vinterrapsen behøver gødning i efteråret
 • Nitrifikationshæmmere i gylle til vinterraps i efteråret
 • Husk jordprøverne i efteråret – de er en god investering
 • DLG´s elektroniske planteværnshåndbog
 

Læs Fokus på Marken nr. 27, 31. juli 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk at få ryddet op i kemirummet inden den nye sæson starter
 • Vær obs på hvilke ukrudtsmidler, der er brugt forud for vinterraps
 • Så vinterrapsen først i august
 • Korrekt udsædsmængde i vinterraps 
 • Beregning af units/kg pr. ha
 • Pas på sneglene – de er derude!
 • Hold godt øje med bid fra rapsjordlopper i den nysåede vinterraps
 • Crop app – køb og sælg dit korn på en sikker og nem måde
 • Muligheder for digitalt kornlager i DLG´s app
 

Læs Fokus på Marken nr. 26, . 16. juli 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Skal du have brødhvede til høst 2024?
 • Urørt stub efter høst er en effektiv bekæmpelse af ukrudtsfrø
 • Sådan etablerer du efterafgrøder
 • Nedvisning af kartofler
 • Svampebekæmpelse i bederoer

 

Læs Fokus på Marken nr. 25, 4. juli 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk aflugning af flyvehavre
 • Årets vigtigste markgennemgang er nu!
 • Jordbrugskalk – starten på et godt udbytte
 • Korntørring bør påbegyndes allerede i høsten
 • Brug et temperaturspyd til at holde øje med temperaturen i afgrødelagerne

 

Læs Fokus på Marken nr. 24, 30. juni 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Glyphosat før høst
 • Svampebekæmpelse i fodermajs
 • Rengøring og bekæmpelse af skadedyr i tomme kornlagre

 

Læs Fokus på Marken nr. 23, 20. juni 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Hvilke type efterafgrøde vil passe på din ejendom?
 • Invitation til markvandring på Raahavegaard i Holeby på Lolland den 21. juni
 • Invitation til åbent hus i demomarken i Serritslev i Nordjylland den 28. juni

 

Læs Fokus på Marken nr. 22, 16. juni 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Bekæmpelse af vår- og engbrandbæger i korn og græs
 • Invitation til markvandring på Raahavegaard i Holeby på Lolland den 21. juni
 • Invitation til åbent hus i demomarken i Serritslev i Nordjylland den 28. juni

 

Læs Fokus på Marken nr. 21, 12. juni 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Undgå bor- og manganmangel i roer
 • Svampebekæmpelse i hestebønner
 • Skadedyrsbekæmpelse i hestebønner
 • Svampebekæmpelse i ærter
 • Skadedyrsbekæmpelse i ærter

 

Læs Fokus på Marken nr. 20, 6. juni 2023

DLG Innovation den 14. og 15. juni 2023:

 • Velkommen
 • Program
 • Hvad kan du opleve på DLG Innovation
 • Buskørsel
 • Oversigtskort

 

Læs Fokus på Marken nr. 19, 1. juni 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Skadedyr i kartofler 
 • Svampebekæmpelse i kartofler
 • Mikronæring til kartofler
 • Afhjælp stress i kartofler med Quantis
 • Bekæmpelse af ferskenbladlus og bedebladlus i bederoer 
 
 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk mikronæringsstoffer til majsen

 

Læs Fokus på Marken nr. 17. den 17. maj 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Proteingødskning i hvede
 • Skal foderhveden proteingødskes?
 • Ukrudtsbekæmpelse i majs - timingen er vigtig!

 

Læs Fokus på Marken nr. 16 den 12. maj 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sen vækstregulering af vintersæd
 • Svampebekæmpelse i vårsæd
 • Vækstregulering i vårsæd – hold mest fokus på strånedknækning
 • Bekæmp rodukrudt i vårsæd i maj
 • Hold øje med skadedyr i kornet

 

Læs Fokus på Marken nr. 15 den 4. maj 2023

Aktuelt nyt i marken
Manganmangel i vårbyg skal forebygges
Opfølgning på tokimbladet ukrudt samt rodukrudt i vintersæden
Bladrandbiller i ærter, hestebønner og kløverudlæg

 

Læs Fokus på Marken nr. 14 den 28. april 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • DLG´s vintersædssortiment 2023/24
  • Vinterhvede
  • Vinterbyg
  • Vinterrug
  • Triticale
 • DLG´s økologiske vintersædssortiment 2023/2024

 

Læs Fokus på Marken nr. 13 den 24. april 2023

 • Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring
 • Skadedyr i vinterraps under blomstring
 • Aktuelt i frøgræs
  • Bekæmpelse af grove græsser
  • Vækstregulering
  • Svampebekæmpelse i frøgræs
  • Skadedyrsbekæmpelse i frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker med eller uden kløver

 

Læs Fokus på Marken nr. 12 den 21. april 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg og vårhvede
 • Ukrudtsbekæmpelse i havre
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg

 

Læs Fokus på Marken nr. 11 den 18. april 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Majs - såning og ukrudtsbekæmpelse før fremspiring
 • Hvordan undgås fugleskader i majs?
 • Skadedyr i roer efter fremspiring – undgå plansprøjtning
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer efter fremspiring

 

Læs Fokus på Marken nr. 10 den 10. april 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampebekæmpelse i vintersæd
 • Flyvehavrebekæmpelse i vintersæd
 • Vækstregulering af frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

 

Læs Fokus på Marken nr. 9 den 28. marts 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i ærter
 • Ukrudt i nåletræer, læhegn og på udyrkede marker
 • Planteværnsmidlernes regnfasthed

 

Læs Fokus på Marken nr. 8 den 23. marts 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk mikronæringsstofferne – de er vigtige i alle afgrøder
 • Netop nu i vinterrapsen
 • Vækstregulering af vintersæd
 • Bejdsning af kartofler ved lægning
 • Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner - en opdatering!

 

Læs Fokus på Marken nr. 7 den 15. marts 2023

 • Kvælstofprognosen 2023
 • Er rapsen velforsynet med næringsstoffer?
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs skal sikre frøkvaliteten
 • Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner
 • DLG´s elektroniske planteværnshåndbog

 

Læs Fokus på marken nr. 6 den 8. marts 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Brug DFF i vårbyg og vårhvede lige efter såning
 • Forårsstrategi mod ukrudt i vintersæden
 • Husk at forebygge resistens mod ukrudtsmidlerne
 • Nyt sortiment af efterafgrøder, blomster-, brak- og jordforbedrende blandinger er nu klart
 • Følg med i udviklingen af kornpriserne med DLG´ app
 

Læs Fokus på Marken nr. 5 den 28. februar 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Etablering af vårafgrøder
 • Husk bor til vinterrapsen
 • Skal vinterrapsen vækstreguleres i år?
 • Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
 • Hold øje med lys bladplet i vinterrapsen
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer før fremspiring

 

Læs Fokus på Marken nr. 4 den 24. februar 2023

 • Biostimulanter – det nye hotte
 • Gødningsstrategi 2023
 • Spred din gødning korrekt
 • Gødskning af frøgræs
 • Kalkning er også en mulighed i foråret
 • Oversigt over handelsgødninger til økologisk jordbrug

 

Læs Fokus på Marken nr. 3 den 21. februar 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Formuleringer, additiver, forsuring og blandinger – har du styr på det?

 

Læs Fokus på Marken nr. 2 den 17. februar 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Er din marksprøjte klar til den nye vækstsæson?
 • Hvornår skal dyserne udskiftes?
 • Valg af sprøjtedyser
 • Brug af afdriftsreducerende dyser
 • Husk, at få din autorisation til køb af planteværnsmidler genregistreret hvert 4. år
 • Krav til sprøjtejournal
 • Ryd op i dit kemirum før sæsonen starter
 • Husk at udfylde dit IPM skema
 • Regler for vejtransport af planteværnsmidler

 

Læs Fokus på Marken nr. 1 den 8. februar 2023

 • Anvendelse af Kerb 400 SC i frøgræs i februar måned
 • Husk triazolreglerne, når du lægger din svampestrategi
 • Nitrifikationshæmmere til gylle samt til nedvisning af kløvergræs

 

 

Find konsulent - marken Kontakt kundecenter
Besøg vores Kundeportal
Opret en profil på DLG Kundeportal og få samlet alt ét sted. Du kan bl.a. tilgå dine kontrakter, se dine dokumenter, søge i din ordrehistorik, tilpasse dine Track and Trace beskeder, følge med i prisudviklingen på afgrøder. 

Du kan også nemt bestille kontrakt- og shopvarer med få klik - døgnet rundt.

Brug rollestyring til at give udvalgte adgang til din kundeportal, fx medarbejder, driftsleder, revisor eller rådgiver. Rollen giver kun adgang til det nødvendige indhold.

Opret dig her